Dijital dental volumetrik tomografi, tıp fakültelerinde kullanılan spiral tomografilerden farklı bir teknik kullanır ve daha az X ışını dozu kullanır. Bu yöntemde kemiğin 3 boyutlu görüntüsü elde edilebildiği gibi yutak bölgesinin 3 boyutlu yapısı da görüntülenebilmektedir. Bu özellikle uyku apnesi olan kişilerde kullanılan bir uygulamadır. Bu cihazlar ile 5×5 cm boyutlarında yüksek çözünürlükte görüntü ile diş kanalları bile gözlenebilirken,  13×15 cm  boyutlarına kadar tüm çene yüz bölgesinin görüntülemesi yapılabilmektedir.

Görüntüleme yapılırken, hastanın kemik yoğunluğu ölçülür ve hastaya özel X ışını dozu uygulandığı için gereksiz doz uygulanmaz.

Bu yöntem, çene eklemi (temporomandibuler eklem), kist/tümör gibi patolojik lezyonların görüntülenmesinde kullanıldığı gibi, hassas bir şekilde implant planlaması yapılmasında da yararlı olmaktadır.