Ortodonti, yer darlığına bağlı olarak normal konumunda süremeyen dişlerin düzeltilmesi, alt/üst dişlerin uyumlu şekilde kapanması ve alt üst çene ilişkilerinin uyumlu olması için gereken tedavileri yapan uzmanlık dalıdır ve Ortodonti Uzmanı tarafından gerçekleştirilmektedir. Yapılabilecek işlemler farklılaşmasına rağmen her yaşta ortodontik tedavi yapılabilmektedir. Örneğin büyüme dönemindeki bir çocukta, çene büyümesi yönlendirilerek kemiğe ait uyumsuzluklar da giderilebilmekte iken, yetişkin bireylerde kemiğe ait uyumsuzlukların düzeltilebilmesi için ortognatik cerrahi işlemlere ihtiyaç duyulmaktadır.