Sigara ve implant başarısı

Sigaranın yara iyileşmesini olumsuz etkilediği bilimsel olarak gösterilmiştir. Dolayısıyla implant ve greft (kemik artırma) ameliyatlarının başarısını da azaltan bir faktördür. Tütün kullanımı normal kemik yapım/yıkım mekanizmasını etkilediği bilinen nikotin maddesini içerir. Nikotin damar yapımını, osteoblast (kemik üreten hücre) sayısını/fonksiyonunu ve osteoklast (kemik yıkımını sağlayan hücre) sayısını azaltır. Tütün, karbon monoksit ve nitrozamin gibi kimyasallar dokuya oksijen taşınmasını da azaltırlar. Ayrıca trombositlerin (kanın pıhtılaşmasında görev alan hücreler) kümelenmesine ve nötrofillerin (beyaz kan hücrelerinden bir grup) fonksiyonlarının bozulmasına, kollajen birikimine ve kanın yoğunluğunun artmasına sebep olarak da yara iyileşmesini olumsuz etkiler. Bir çalışmada sigara içen grupta greft ameliyatının başarısının %94,7’den %62,5’e düştüğü gösterilmiştir. İmplant başarısı da sigara içenlerde önemli ölçüde düşmektedir. Bu nedenlerle bu tür ameliyatlardan en az 2 hafta önce sigaranın bırakılması ve yara iyileşmesi süresince kullanılmaması önerilmektedir.

 

Kaynak: 

Aghaloo TL, Pi-Anfruns J, Jones S et al. Bone Grafting Techniques and Materials in R. Fonseca. Oral and Maxillofacial Surgery 3rd ed. Saunders, 2017.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir