Ortodonti nedir?

Ortodonti dişler ve yüzdeki düzensizliklerin, alt ve üst çene arasındaki uyumsuzlukların teşhisini, tedavisini ve önlenmesini sağlayan bir diş hekimliği uzmanlık dalıdır. Halk dilinde ‘tel tedavisi’ olarak da belirtilir.

Ortodontist kimdir?

Ortodontist, çene, yüz ve dişler bölgesindeki bozukluklara çeşitli tedavi yöntemleri ile müdahale ederek daha estetik bir yüz ve gülüş sağlayan, dişlerde doğru bir kapanış ilişkisi sağlayarak çiğneme ve konuşma fonksiyonlarını iyileştiren, çene-diş ve yüz düzensizliklerinin teşhis ve tedavisi konusunda uzmanlaşmış diş hekimidir.
Ortodontist olmak için öncelikle 5 yıl süren diş hekimliği fakültesini sonrasında en az 4 yıl süren uzmanlık eğitimini tamamlamak gerekir. Bu eğitimleri başarı ile tamamlayan diş hekimleri, ortodontist ve/veya ortodonti uzmanı unvanını alabilirler.
Ortodontik tedavi olmak üzere başvurduğunuz hekiminizin ortodonti uzmanı olup olmadığından emin olunuz. Hatalı yapılan tedaviler sonrası oluşan komplikasyonların tedavisi daha zordur, bazen de imkansızdır.

Neden ortodontik tedavi olmalıyım?

Ortodontik tedavi birçok nedenden dolayı fayda sağlamaktadır. Dişlerin hizalanması ve dişlerin kapanışının düzeltilmesi uzun vadeli faydaları beraberinde getirmektedir. Dişlerin temizlenebilirliği, fonksiyon, dişeti sağlığı ve tabii ki estetik ortodontik tedavi ile iyileştirilmektedir.

Dişlerdeki çarpıklıklar fırçalamayı zorlaştırarak bakteri tutulumunu artırır. Ortodontik tedaviyle dişler düzgün sıralanarak her bölge fırçalanabilir hale gelir, böylece dişeti hastalıkları ve çürük oluşumu önlenir.

Çoğu durumda, tedavi seçmeli olmasına rağmen, bazı durumlarda diğer diş hekimliği işlemlerine başlamadan önce ortodontik tedaviye gerek duyulmaktadır. Ortodontik tedavi, restore edilmesi mümkün olmayan dişleri uygun konuma getirerek restorasyon yerleşimini mümkün kılabilmektedir. Ayrıca diş eksikliği durumlarında bölgeye komşu dişlerin eksen eğimlerinin bozulması sonucu eksik diş veya dişlerin implant/lamina vb. Protetik uygulamar ile rehabilite edilmesi mümkün olamayabilmektedir. Ortodontik tedavi bu uygulamaları mümkün kılabilmek için gerekli olabilmektedir.

Çapraşıklık durumlarında ve dişlerin kapanışı ile eklem ilişkisi uyumlu olmadığında çiğneme tam yapılamaz. Bunun sonucunda sindirim sisteminde bazı problemler başlayabilir. Ayrıca bu uyumun eksikliği çene eklemine veya tek bir dişe fazla yük gelmesine sebebiyet vererek bu yapılarda harabiyetler oluşmasına, ağrılı ve tedavisi zor problemlere yol açabilir.

Özellikle üst dişleri olması gerekenden daha ileride olan çocuklarda travmanın (düşme, çarpma) ön dişleri daha çok etkilediği ve kırık ve ön dişlerde sıklıkla kayıplara yol açabildiği gözlenmiştir.

Alt ve üst ön dişlerinin arasında olması gerekenden fazla açıklık bulunması gibi durumlarda bireyin bazı sesleri telaffuz etmesi zorlaşarak konuşma problemlerine yol açabilir.

Çeneler ve dişler arasındaki konum ve boyut uyumsuzlukları sonucu dişler süremeyerek gömülü kalabilmektedir. Gömülü dişler komşu dişlerin köklerini eritebilmekte veya gömülü dişlerin etrafında kistler oluşabilmektedir.

Güzel bir gülümseme ve güzel dişler kişinin kendine olan özgüvenini arttıracağı gibi sosyal yaşantısında da olumlu etkiler yaratır. Bireyin toplumdaki yerinde güzel bir gülüşün ve estetiğin önemi kaçınılmazdır.

Ortodontik bozuklukların nedeni nedir?

Ortodontik bozukluklarda genetik geçiş söz konusudur. Örneğin kötü bir diş dizilimine sahip bir ailede aynı probleme sahip olma ihtimaliniz yüksektir.

Hiçbir nedene bağlı olmaksızın dişlerin kötü hizalandığı durumlar da vardır. Ancak çoğu vakada, başparmak emme veya düşme neticesinde yaralanma, erken süt dişi çekimi gibi sebepler vardır.

Ortodontik bozukluklar sıklıkla kalıtımsal olmakla birlikte, bir kısmı sonradan edinilmiş bozukluklardır. Çapraşık/eğri dişler, aralıklı dişler, doğuştan eksik olan dişler, fazla (supernumere) dişler, alt ve üst çenenin yetersiz gelişimi gibi bozukluklar kalıtımsaldır. Travma (çarpma), parmak emme, geniz eti ve bademcik nedeniyle havayolu tıkanıklığı, erken süt dişi ve daimi diş kaybı sonradan edinilen ortodontik bozukluklara neden olur. Bu bozukluklar dişlerin dizilimini bozmanın yanı sıra çeşitli kapanış bozuklukları ve/veya yüz estetiğini bozan görüntülerin oluşmasına sebep olabilir.

Ortodontik tedavi gerektiren durumlar nelerdir?

Ortodonti, hem yetişkinlerde hem de çocuklarda çapraşık veya kötü hizalanmış dişleri ve çeneleri tedavi eder. Bu, birincil amacıdır. Sağlığınız ve refahınız üzerinde doğrudan etkisi olan dişlerin ve çenelerin işlevini geliştirir.

Ortodontik tedavi gerektiren çeşitli durumlar şunlardır:

 •  bir kaza ya da darbe nedeniyle dişler çene kemiğine doğru gömülebilmekte ve pozisyonları bozulabilmektedir.

 • öne doğru çıkıntılı dişler – çoğunlukla başparmak emme, dil ile dişleri itme gibi hatalı alışkanlıklardan kaynaklanır

Çocuklar rahatlık ve güven duygusu verdiği için başparmaklarını, bazen oyuncaklarıı emerler. Çoğu çocuk baş parmağını veya parmaklarını emmeyi 2-4 yaş arasında doğal olarak bırakır. Ancak bazı çocuklar stres,kaygı ve endişe dönemlerinde genellikle bir rahatlık kaynağı olduğu için kırılması zor bir alışkanlık geliştirirler.
Daimi dişler 6-7 yaşlarında sürmeye başlarken çocuk bu alışkanlığa devam ederse çenelerin büyümesi etkilenebilir. Sonrasında emme alışkanlıklarının neden olsuğu sorunları düzeltmek için ortodontik tedavi gerekecektir.

 • üst çene darlığı

Ağız solunumu yapan, kronik bademcik iltihaplanması yaşayan veya geniz eti gibi çeşitli solunum problemleri bulunan kişilerde sıklıkla üst çenede gelişim yetersizliği görülmektedir. Bu durumlarda dişler ark dışında sürmekte veya gömülü kalabilmektedir.

 • yanlış hizalanmış çeneler

Alt ve üst çenenin birbirine göre ileri veya geride olması veya çenelerin yüze göre uygun konumda yer almaması ortodontik tedavi gereksinimleri arasındadır.
Bireyin büyüme ve gelişim düzeyine, yaşına ve mevcut bozukluğun şiddetine göre uygun ortodontik tedavi planlanmaktadır

 • aşırı çapraşıklık – ağızda çok fazla diş görünümü

Çapraşık dişlere çoğu zaman genetik faktörler neden olur. Bunun nedeni, bir kişinin çenesinin tüm dişleri karşılamak için çok dar olması veya dişlerin mevcut alan için fazla büyük olması olabilir. Her iki durumda da, çapraşık dişleri düzeltmek için kullanabileceğiniz bazı tedaviler vardır ve bunlar bir ortodonti uzmanı vasıtasıyla yürütülür.

 • çene kemiğinde gömük kalmış dişler

 • normal pozisyonunun dışında süren dişler

 • derin kapanış – üst dişler alt dişleri olması gerekenden fazla örter

Üst dişlerin alt dişleri normalden fazla örttüğü derin kapanış olgularında alt çenenin hareketleri üst keser dişler ile sınırlanır, alt çene geride konumlanarak eklemin hatalı pozisyonlanmasına sebebiyet verebilir. Bunun yanı sıra alt dişler üstte damak mukozasına temas ederek tahrişlere neden olabilir.

 • açık kapanış- üst dişlerin alt dişleri olması gerektiği kadar örtmemesi

Bu tip olgularda birey ön dişleri ile besinleri ısırma z ve koparma işlemi gerçekleştiremez. Dil ile dişler arasında olması gereken uyumun eksiliği, konuşma esnasında bazı harflerin telaffuzunu zorlaştırır ve hava ve tükürük çıkışının kontrolünü güçleştirir.

 • kalıtımsal olarak eksik veya sonradan kaybedilen dişler

Ağız sisteminde yer alan dişlerin bir bütün olarak düşündüğümüzde zincirin temel halkaları olan dişlerin kaybı veya eksikliği durumunda oluşan bağlantı kayıpları zincirin zayıflamasına sebep olacaktır. Bu; etkin çiğneme, konuşma ve estetik gibi bütünü oluşturan öğelerin zayıflaması anlamına gelmektedir. Ortodontik tedavi; eksik dişlerin oluşturduğu boşlukları kapatarak veya uygun görüldüğünde restorasyon yerleşimi için uygun zemini hazırlayarak sistemin devamlılığını sağlamayı amaçlar.

 • yarık dudak ve damak gibi kalıtımsal durumlar

Hamileliğin yedinci haftası civarında birbirlerinden ayrık yapılar olarak ortaya çıkan yüzün orta bölümü, 12’inci haftaya doğru, zamanla birbirleriyle birleşip kaynaşan üç ana parçadan oluşur. Yarık dudak-damak deformitesi bu yapıların birbirleriyle birleşip kaynaşamaması sonucu ortaya çıkan bir doğumsal anomalidir.

Yarık dudak-damak oluşumunda rol alan birden çok etken söz konusudur. Bu etkenlerin başında kalıtsal özellikler ve annenin hamileliliğin erken döneminde doktor kontrolü dışında kullandığı ilaçlar gelmektedir. Ayrıca annenin hamilelik döneminde yetersiz beslenmesi, radyasyona maruz kalması, uyuşturucu kullanımı, anneye ait hastalıklar, çevresel faktörler, annenin sigara ve alkol alışkanlığı bu duruma yol açabilir. Yarık dudak-damak nedenleri arasında ülkemizde özellikle ön plana çıkan bir diğer durum ise akraba evlilikleridir.

Dudak-damak yarıklarının temel tedavisi cerrahidir. Ancak cerrahiden önce ve sonra yapılması gereken son derece önemli hususlar da söz konusudur. Dolayısıyla dudak-damak yarıklarının tedavisi multidisipliner yaklaşım gerektirir, yani bir ekip işidir. Ortodontistler, cerrahlar ve diğer uzmanlar operasyon öncesi ve sonrası uygun diş ve çene yapısının sağlanması için bir ekip halinde çalışırlar.

Çocuklarda ilk ortodontik muayene ne zaman yapılmalıdır?

Amerikan ortodontistler birliği (aao), çocukların öncelikle yedi yaşlarında bir ortodontiste görünmesi gerektiğini önermektedir. 7 yaşına gelindiğinde, çocuğunuzun ileride oluşabilecek çene ve diş ilişkilerine dair bozukluklar belirti vermeye başlayacaktır. Bu yüzden erken müdahalelerle basitçe çözülebilecek ortodontik bozuklukların varlığından haberdar olmak için çocuğunuzu mutlaka bir ortodonti uzmanına kontrol ettiriniz.

Ortodontik tedavi için en uygun zaman nedir?

Her yaştaki hastalar ortodontik tedaviden yararlanabilseler de, hala çene büyümesi devam ettiği için ergenlik dönemi öncesi ve ergenlik döneminde tedaviler daha hızlı düzelme eğilimindedir. Ayrıca bu dönemde yapılan tedaviler erişkin döneme göre hasta tarafından daha iyi tolere edilmektedir.

Ergenlik dönemi kapsamlı ortodontik tedaviye başlamak için en ideal zamandır. Tüm kalıcı dişler mevcut ve çeneler büyümeye devam etmektedir. Bu genellikle daha hızlı, daha verimli ve istikrarlı bir tedavi anlamına gelir. Tedavi tipik olarak yaklaşık on sekiz ila yirmi dört ay süreyle sabit orrtodontik apareyler ( braketler) ile olur. Bazen çene darlığı gibi durumlarda olduğu gibi genişletme apareyleri gibi çeşitli apareyler tedavi planının bir parçası olarak dahil olmaktadır.

Braketler ile tedavi genellikle 12 ila 15 yaş arasında başlar. Bununla birlikte, bazı durumlarda daha erken başlamak gerekebilirken, bazen büyüme döneminin yavaşladığı dönemde başlamak daha uygun düşebilir. Doğru zamanın yakalanması için ortodontistiniz ile iletişimde bulunmanız akıllıca olacaktır. Böylece, hasta için en fazla yarar sağlayacak zamanı yakalamak için uygun bir tedavi planlaması yapılabilir.

Ortodontik tedavinin aşamaları nelerdir?

1. Planlama aşaması

Tıbbi ve dişsel hikayenizin değerlendirilmesi.
Ağız içi ölçülerinizin alınması.
Yüz ve ağız içi fotoğraflarınızın elde edilmesi.
Dişlerin ve çeneler ile ilgili röntgenlerin alınması.

Kayıtlarınızın tamamlanmasının ardından ortodontistiniz bu kayıtları inceler ve her hasta için ayrı olarak en uygun tedavi planını belirler.

2. Aktif tedavi aşaması

Aktif tedavi, braketlerinizin yerleştirilmesi ve gerekli ayarlamalar için ortodontistinizi düzenli olarak ziyaret etmeyi ve başarılı tedaviyi sağlamak için belirli tedavi gereklerini takip etmeyi içerir.

3. Pekiştirme aşaması

Tedavi tamamlandığında, braketler ve teller çıkarılır ve ortodontistiniz tarafından size uygun görülen bir pekiştirme apareyi uygulanır. Bu apareyler genellikle takıp çıkarılabilir ve talimatlara göre kullanıldığında dişlerinizde yapılan değişiklikleri korumaya yardımcı olur. Dişlerin iç kısmına yapıştırılan sabit pekiştirme apareyleri de mevcuttur.

Ortodonti, yalnızca çekici bir gülümseme ile dişlerinizi düzeltmeye yardımcı olmaz, aynı zamanda çenenizin, dişlerinizin sağlığına ve bazen de genel sağlığınıza büyük ölçüde katkıda bulunur.

Takıp çıkarılabilen pekiştirme apareylerinin bakımı nasıl olmalıdır?

Hareketli tedavi apareylerinizde de dişlerin üzerinde olduğu gibi plak birikir. Her yemekten sonra hem dişlerinizi hem de apareyinizi fırçalamalısınız. Sıcak su apareylere zarar verir, sıcak su kullanmayınız. Diş fırçası ile apareyinizin tüm yüzeylerini fırçalayınız. Protez temizleme tabletleriyle apareylerinizi temizlemeniz mümkündür. Ürünün kullanım talimatına göre, apareyinizi 15 dk solüsyon içinde bekletin ve durulayın.

Braketlerle yaşam

 • braketler ve apareylerden kaynaklı ağrı

Braketlerin yerleştirildikten sonraki ilk günlerde dişlerinizde baskı ve ağrı hissediyor olmanız tamamen normaldir.

Ağrı dayanma eşiğinizin üstündeyse ağrı kesici alabilirsiniz. 1-2 haftalık alışma döneminde dudak ve yanakların iç kısımlarında hafif tahrişler olabilir. Tahrişi azaltmak için braketlerinizin üzerine koyabileceğiniz bir balmumu faydalı olacaktır.

 • dişlerde hareketlenme

Tedavi süresince dişleriniz biraz sallanıyor gibi olabilir, endişelenmeyin; bu normal! Dişleriniz doğru konuma gelene kadar hareketli olacaktır. Dişleriniz istenen konuma geldiğinde bu hareketlilik azalacaktır.

 • tellerin, bantların veya braketlerin yerinden çıkması

Braketlerin üzerindeki teller ve bantlar gevşeyebilir. Böyle bir durumda, lütfen mümkün olan en kısa sürede bizimle iletişime geçin. Herhangi bir parça yerinden çıkarsa, onu bir yere saklayın ve sizinle birlikte kliniğe getirin.

Gevşek tel dudaklarınıza veya yanaklarında tahrişe neden oluyorsa, ağrıyı gidermek için kopmuş telin üzerine balmumu veya ıslak bir pamuk rulo koyabilirsiniz.

Hasar görmüş aletler tedavi sürecinizi artırabilir, bu yüzden tüm apareylerinize dikkat etmeyi unutmayın. Dişleriniz ve çeneleriniz, doktorunuz tarafından verilen lastikleri, başlıkları, tutucuları veya diğer aletleri sürekli olarak takarsanız doğru konumlarına gelebilir.

 • braketlerle spor yapma

Ortodontik tedavi görüyor olmak spor yapmanıza engel değildir. Spor yaparken dişlerinizi ve apareylerinizi korumak için bir ağız koruyucusu takmanız önerilir.

Braket çeşitleri nelerdir?

Metal braketler

Ortodontik tedavilerde en çok kullanılan braket çeşitidir. Kopma ve kırılmalara karşı dayanıklıdır ve diğer braketlere nazaran ekonomiktir. Braketlerin etrafına hastanın isteğine göre renkli veya şeffaf plastik halkalar geçirerek değişik görünümler sağlanabilir.

Estetik braketler

Porselen, seramik veya safir olarak üretilen bu braketler yakın mesafeye kadar farkedilmezler. Genelde yetişkin hastalar tarafından tercih edilmektedir. Metal braketlere kıyasla daha kırılgandırlar ve maliyetleri yüksektir.

kendinden kapaklı braketler (damon braketler)

Ortodontik tel ile braketler arasında bağlantı kurulması için lastiklere gereksinim duyulmaz. Kendinden kilitli mekanizmaları ile ark telini muhafaza ederler. Klasik braketlere oranla maliyetleri daha yüksektir.

Ortodontik tedavi her yaşta yapılır mı?

Evet, her yaşa yönelik ortodontik tedavi seçenekleri vardır. Dişlere yönelik düzeltmeler her yaşta yapılabilir ve tedaviye geç kalınması söz konusu değildir.

İskeletsel yani kemik yapılardaki problemlerde, tedavinin büyüme ve gelişim devam ederken yapılması çok önemlidir. Bu dönem kızlarda 10-15, erkeklerde 12-17 yaşlar civarındadır. Bu dönemde hastalara büyüme ve gelişimin doğru yönde ilerlemesi için çeşitli apareyler kullandırılır. Problemin şiddetlenmesine izin vermeden doğru zamanda müdahale edilmiş olur.

Şiddetli iskeletsel problemlerde ve büyüme dönemini geçmiş ve çenelerinde uyumsuzluk olan olgularda ortognatik cerrahi denen ortodonti ve cerrahi işlemlerin bir arada uygulandığı tedavi seçeneği mevcuttur.

Ortodontik tedavi sırasında her şeyi yiyebilir ve içebilir miyim?

Ortodontik tedavi sırasında dişlere yerleştirilen braketlerin kırılıp yerinden ayrılmasına veya dişlerde uzun süre kalarak çürümeye sebep olabilecek bazı gıdalardan uzak durmak gerekmektedir. Bunlar;

Çıtır gıdalar: patlamış mısır, cips
Yapışkan yiyecekler: karamel, şekerlemeler, sakız
Sert gıdalar: fındık, sert şekerler, ekmeğin gevrek kısımları
Ön dişlerle ısırma gerektiren gıdalar: mısır, elma, havuç (dilimleyerek arka dişlerle çiğnemek gerekir.

Diş tellerim varken dişlerimi nasıl fırçalamalıyım?

 • Diş fırçanızı diş etlerinize 45 derece açı ile yaslayınız ve dairesel hareketlerle dişlerinizi, dişetlerinizi ve braketlerinizi fırçalayınız. Özellikle dişeti ve dişlerin birleşim noktalarını dikkatle fırçalamayı unutmayınız. Bu alanlarda biriken plak, dişeti hastalıklarına, dişetlerinin şişmesine ve diş çürüğüne neden olur.

 • Braketlerle dişetleriniz arasında kalan alanı ve braketlerinizin altında kalan alanları ayrı ayrı fırçalayınız.

 • Ön ve arka dişlerinizin çiğneyici yüzeylerini ve arka yüzlerini özenle fıçalayınız.

 • Dişler özenli bir şekilde fırçalandıktan sonra, günde 1 defa alkolsüz bir gargara/ağız çalkalama suyu kullanılması faydalıdır. Gargara uygulandıktan sonra 20 dakika boyunca yeme ve içme yapılmamalıdır. Gargara, tek başına diş fırçalama yerine geçmez, ancak özenli bir fırçalamadan sonra uygulanan gargara size fayda sağlar.
 • Arayüz fırçaları ile diş aralarını, tellerinizin ve braketlerinizin arasını daha kolay fırçalayabilirsiniz. Dikkatli bir şekilde, dişler ve teller arasındaki boşlukları bu ince fırçalarla temizleyiniz.

Dişlerimi ne sıklıkta fırçalamalıyım?

Dişlerinizi günde en az üç defa 3’er dakika fırçalamalısınız. Önemli olan öğün sayınızdır. Daha fazla öğün yapıyorsanız fırçalama sayınız daha fazla olmalıdır. Mümkünse öğle araları için de fırça taşımalısınız.

Ortodontik tedavi ne kadar sürer?

Tedavi süresi ortodontik problemin şiddetine, çeşidine ve yaşa bağlı olarak değişir. Tedavinin en kısa sürede bitirilebilmesi ve istenen sonuca varılabilmesi için hekiminizin uyarılarını dikkate almalı, randevularınızı aksatmamalısınız. Ortodontik tedavilerin süresi 6 ay ile 2 yıl arasında değişmektedir

Ortognatik cerrahi sonrası beni nasıl bir süreç bekliyor?

 • Ameliyattan sonra özellikle iyileşmenin ilk haftasında ağrı ve rahatsızlık hissi olacaktır. Ağrı kesicilerinizi doktorunuz tarafından belirtilen şekilde alınız.
 • Ameliyat sonrasında, özellikle de ilk 24 saatte, bulantı ve kusma görülebilir. Önemli olan, çeneleriniz kapalı halde olsa bile, bu durum hayatı tehdit eden bir durum değildir. Kusma durumunda sakin olun ve başınızı yana döndürün, böylece herhangi bir akışkan serbestçe geçecektir. Daha sonra ağzınızı durulayın. Bulantı ve kusma devam ediyorsa, lütfen cerrahınıza başvurunuz.
 • En sık dudaklar, yanaklar olmak üzere bazen de boynu etkileyen şişlikleri bekleyebilirsiniz. Şişkinlik 4. Günde azami seviyededir ve 2 hafta sonra yavaş yavaş azalacaktır. İlk 3 ila 4 gün boyunca uyanıkken, yüzünüze buz koymanız gerekir. Buz ayrıca post-operatif duyarlılığı azaltacak bir uyuşturucu etkiye sahip olacaktır. Yanmalara neden olabileceğinden cilde aşırı miktarda buz koymamaya özen göstermelisiniz.
 • Ameliyattan sonraki ilk 24-48 saat içinde dikiş yerlerinden ve bazı durumlarda burundan sızıntı şeklinde kan gelmesi normaldir. Üst çene ameliyatı geçirediyseniz, başınızı öne veya arkaya yasladığınız zaman da burnunuzdan kan gelebilir.
 • Çeneniz birkaç gün boyunca teller ya da sıkı lastikler ile kapatılarak tespit edilebilir. Bu durumda sıvı diyetle beslenmeniz önerilir.
 • Dudaklarda ve yüzün bazı bölgelerinde geçici hissizlik yaşanabilir.
 • İlk toparlanma haftası bittikten sonra ağrınız ve rahatsızlığınız giderek azalacaktır. Ameliyat sonrası uyuşuk hale gelen bölgelerde hislenme geri dönmeye başlayacak ve hastaların çoğunda bir hafta kadar sonra yumuşak gıdalara geçilmesi sağlanacaktır. Bu süre zarfında doktorunuz size dudak, ağız ve çene egzersizleri verecektir. Bu egzersizleri cerrahınızın talimatlarına uygun şekilde yapmak, toparlanma sürecinize yardımcı olur, çenenizdeki sertliğin azalmasına ve en uygun hareket aralığını yeniden kazanmanıza yardımcı olacaktır. Kesi yerlerinin iyileşmesi yaklaşık 6 hafta sürer, ancak kemiğin tam olarak iyileşmesi genelde dokuz ay ila bir yıl sürecektir.
 • Hastaların çoğu üç ila altı hafta içinde normal aktivitelerine geri dönebilmektedir. Cerrahi sonrası ortodontik tedavi tipik olarak çene ameliyatından 8 ila 12 hafta sonra başlayabilir.
 • Ameliyattan sonra en az bir ay boyunca egzersiz, ağır kaldırma veya kan basıncını veya nabzınızı yükselten aktiviteden kaçınmalısınız. Kan damarları iyileşme döneminde olduğundan aktivitedeki herhangi bir artış kanamaya neden olabilir. 2 hafta sonra hafif bir egzersiz yapmaya (örneğin bir koşu bandında yürüme) başlayabilirsiniz, ancak ameliyattan sonra 4-6 hafta boyunca herhangi bir kardiyo yapmayınız.
 • Ciddi çene ve diş bozukluklarının düzeltilmesi için ameliyat geçiren hastalar genelde yaşam kalitelerinde belirgin bir iyileşme yaşarlar. Ortognatik cerrahi ve ortodontik tedavi tamamlandıktan sonra, malokluzyondan (kapanış bozukluğu) kaynaklanan fonksiyonel zorluklar geçmişte kalacaktır. Etkili ve verimli çiğnemek mümkün olacak ve konuşurken pelteklik veya tükürük kaçışı olmayacaktır. Görünümünüz, daha çekici bir gülümseme ve profil ile daha dengeli yüz özellikleriyle yer değiştirecektir. Birçok hasta bu deneyimi ‘’yaşamım değişti’’, ‘’kendime güvenim arttı’’ şeklinde açıklamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir