Sefalometrik
Dijital sefalometrik radyografi, ortodontik tedavilerde kullanılan standart bir kafa grafisidir.