Radyografi
Dijital el/bilek radyografileri çocukların kemik yaşı saptanmasında kullanılmaktadır.