Epidemiyolojik çalışmalarda, toplumun yaklaşık %45’inde TMD ile ilgili en az bir semptom bulunduğu, yaklaşık %40 ile %60 kadarında ise en az bir klinik bulgu mevcut olduğu ifade edilmiştir.

TMD’nin etyolojisi (hastalığa sebep olan faktörler) karmaşıktır ve halen tam olarak ortaya konamamıştır. Diş kapanış bozuklukları, akut travmalar, diş sıkma ve gıcırdatma gibi kronik tekrarlayan travmalar muhtemel sebeplerden sayılmaktadır. Psikojenik faktörler de önemlidir. Ancak, bu da sıklıkla travma ve maloklüzyon gibi primer sebep olmaktan çok, hastalığa katkıda bulunan bir faktör olarak düşünülür.

Bu konu Prof. Dr. Serkan Polat’ın özel ilgi alanına girmektedir ve doktora tez çalışması bu konu ile ilgilidir.  Orofasiyal Ağrı ve İlişkili Hastalıklar Metodolojisi Uluslararası Ağı üyesi olan Prof. Dr. Serkan Polat, bu ağ tarafından hazırlanmış olan “Diagnostic Criteria for Temporomandibular  Disorders: Assessment Instruments” yönteminin Türkçe sürümü (Temporomandibuler Düzensizlikler için Tanı  Kriterleri: Değerlendirme Araçları) için oluşturulan ekibin liderliğini yürütmektedir. Türkçe değerlendirme dokümanları 2016 yılında hazır hale getirilmiştir. Tüm dünyada kullanılan bu standart tanı yönteminin Türkiye’deki sertifikalı ilk uygulayıcısıdır.